1. razred (etika)

 1. Uvodni sat
 2. Što je etika (O mitovima i etici)?
  Vrline i mane –- Moralno pitanje – što treba činiti
  – Vrlina kao odgovor – Na putu prema dobro životu
  Video:
  Ne osuđivati
  Poštuj različitost

Ponavljanje: Etika 1. 1.


Ponavljanje: Etika 1. 2.


 1. Uvodni sat
 2. Što je etika (Vrline i mane)
 3. Sudbina i sloboda
 4. Pojedinac i zajednica
 5. Znanje i odgovornost
 6. Dobro i zlo
 7. Moralnost i religija
 8. Etička učenja svjetskih religija
 9. Projekt „Svjetski ethos“
 10. Moral i nereligioznost
 11. Osobni i kolektivni identitet
 12. Spol i rod kao obilježje identiteta
 13. Svjetonazori i identitet
 14. Utjecaj društvenih mreža i drugih medija na izgradnju identiteta
 15. Supkulture i identitet
 16. Spol i rod
 17. Dan sjećanja na Holokaust
 18. Utjecaj medija na izgrađivanje identiteta
 19. Čovjek kao društveno biće
 20. Prijateljstvo
 21. Ljubav
 22. Spolnost
 23. Partnerstvo i obitelj
 24. Međuljudski odnosi – ponavljanje
 25. Ponavljanje i provjera
 26. Pisanje eseja/Radni list (1.2.)
 27. Mediji i konzumerizam
 28. Siromaštvo i glad u svijetu
 29. Nasilje i sukobi u odnosima
 30. Rat
 31. Globalni terorizam
 32. Etika rata i pacifizam
 33. Ponavljanje i provjera znanja
 34. Sinteza gradiva
 35. Zaključivanje ocjena

 IZVEDBENI (GODIŠNJI) PLAN I PROGRAM RADA