Križevi

Znak tau – čiji je to znak i koje je njegovo značenje?

Znak tau – čiji je to znak i koje je njegovo značenje?

Znak tau, kao simbol života, susrećemo već u starom Egiptu i u kulturama s kojima je dolazio u doticaj starozavjetni Božji narod. U Starom zavjetu na nj nailazimo kod proroka Ezekiela gdje stoji zapisano: Prođi posred grada Jeruzalema i upiši znak ´tau´ na čelo svih koji zapomažu i uzdišu nad grozotama počinjenima u Gradu (Ez 9,4). Taj će znak biti znak raspoznavanja koji će označene spasiti od smrti zatorne. Sama pak riječ tau ime je zadnjega slova hebrejskoga alfabeta, a znači znak, biljeg, pečat. U tom ga je smislu onda i spomenuo prorok Ezekiel. Kako taj znak ne samo da ima oblik križa, nego neki teoretičari i danas, a posebice to vrijedi za srednji vijek, drže da je to izvorni oblik križa na kojem je raspet i Isus Krist, on je prihvaćen kao najsvetiji znak, kao znak spasenja, tj. kao Kristov križ. U tom je značenju onda tau prilično prisutan u kršćanskoj ikonografiji.