4. razred

GIK – 4. raz. 


1. Uvodni sat/susret
1. RAZGOVOR O VJERI I NEVJERI

2. Pojava i oblici ateizma (ponavljanje: flash cards)
3. Agnosticizam – učenje o nemogućnosti spoznaje Boga
4. Ateizam, religioznost, vjera i Crkva

2. O RAZLIČITIM OBLICIMA RELIGIOZNOSTI I DUHOVNOSTI
5. Suvremena religioznost i novi religiozni pokreti (PPS)
6. Predodžbe o Bogu i put prema kršćanskom duhovnom iskustvu
7. Ponavljanje i provjera znanja

3. KAKAV JE BIBLIJSKI BOG KOJI SE OBJAVLJUJE
8. Bog u svjedočanstvu vjere Starog zavjeta
9. Bog u svjedočanstvu vjere Novog zavjeta – 1. dio
10. Bog u svjedočanstvu vjere Novog zavjeta – 2. dio

4. KRŠĆANSKO ISKUSTVO BOGA I ZNAČENJE CRKVE
11. Božja susretljivost i kršćanski putovi do susreta s Bogom
12. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca

5. DOPRINOS RELIGIJA DUHOVNOSTI, MIRU I IZGRADNJI BOLJEGA SVIJETA
13. Religije i promicanje zajedništva
14. Religije i etika
15. Nenasilje, mir i međureligijski dijalog
16. Religije i umjetnost kao izraz duhovnosti

6. ČOVJEK I NJEGOVO DOSTOJANSTVO DANAS
17. Neistraživa tajna i dostojanstvo čovjeka
(video: 10. principa ljudskog dostojanstva – UNICEF)
18. Čovjekovo dostojanstvo u Bibliji i kršćanstvu
19. Suvremena problematika i neki izazovi u zaštiti dostojanstva ljudske osobe
Ponavljanje: Čovjek i njegovo dostojanstvo danas

7. O ČOVJEKU SUSTVARATELJU I VRIJEDNOSTI RADA
20. Čovjekov poziv i zanimanje
21. Poziv na život
22. Krsni poziv i poziv na svetost
23. Čovjek sustvaratelj
24. Ponavljanje i provjera znanja (esej)

O čovjeku sustvaratelju i vrijednosti rada

8. LJUDSKA PRAVA, OPĆE DOBRO, PRAVEDNOST, SOLIDARNOST I BRIGA ZA SIROMAŠNE
25. Socijalni nauk crkve:
ljudska prava, stožerne kreposti i pravo i pravednost
26. Opće dobro: mir kao opće dobro i načelo supsidijarnosti
27. Načelo solidarnosti (problem nezaposlenosti) i povlaštena briga za siromašne

9. IZAZOVI SUVREMENOGA RAZVOJA ZNANOSTI I DRUŠTVA
28. Promatrati suvremene pojave pogledom vjere:
nove informacijske i komunikacijske tehnologije
29. Od znanja do mudrosti:
izazovi globalizacije i suvremene migracije i zemlja kao naš zajednički dom i briga za sve stvoreno

10. KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST
30. Različita očekivanja budućnosti i eshatološki apokaliptički govor u Bibliji
31. Čovjek pred pitanjem kraja i kršćanska nada u dovršenje

11. SVJEDOČANSTVO CRKVE U SUVREMENOM SVIJETU
a) Život i svjedočanstvo crkve u diktaturama 20. stoljeća
b) Djelovanje Crkve u okolnostima domovinskoga rata
c) Naviještanje evanđelja u dijalogu s kulturom
d) Djelovanje Crkve i svjedočanstvo vjernika u civilnom društvu
e) Izazovi svjedočenju crkve u današnjem svijetu
32. Zaključivanje ocjena


Stari plan i program

Kako napraviti dobru prezentaciju?
https://www.slideshare.net/josip2009/kako-napraviti-dobru-ppt-prezentaciju
https://www.slideshare.net/josip2009/kako-pripremiti-prezentaciju


 1. sat: Uvodni sat – Svjetlom vjere (udžbenik)


2. sat: Izazovi nevjere (PPT – Vjera i djela) – Svjetlom vjere: 10-14

ključni pojmovi: sekularizacija, ateizam, relativizam, religiozna ravnodušnost

ZNANSTVENI ATEIZAM – bezgranično povjerenje u napredak znanosti, tehnologiju;
HUMANISTIČKI ATEIZAM – Homo homini Deus, čovjek čovjeku je Bog, Bog je jednostavno tu suvišan;
ATEIZAM REAKCIJE – ateizam koji je nastao u osobito u 19. i 20 st. kao reakcija na to što je Crkva ostavila radništvo i nije podržala radničke ili proleterske mase
PRAKTIČNI ATEIZAM – susrećemo u svakom vremenu, pod parolom „kruha i igara“ (još iz starog Rima) proizlazi iz potrošačkog mentaliteta

Razgovarati o značenju Boga u konkretnim životima ljudi iz vlastitog okruženja; scenski ili pantomimom prikazati značenja pojmova utilitarizam, hedonizam, konzumerizam, relativizam, religiozni indiferentizam; navesti primjere za svaki oblik ateizma; analizirati tekstove klasičara kritike religije (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud); napisati vlastiti osvrt na njihovu kritiku religije.


3. sat: Suvremena religioznost i njezina pitanja (Svjetlom vjere: 15-23)

Motivacija: Što je deklarativna vjera? (str. 15) –  nedosljednost u življenju vjere

(PPS – Vjera i djela) 

Suvremeni oblici koji negiraju ili relativiziraju vjeru (PDF – križaljka) – ponavljanje pojmova s 2 i 3 sat

Koje sve predodžbe o Bogu postoje? PROČITAJTE I OBJASNITE?
1. BOG U FUNKCIJI ČOVJEKOVIH POTREBA
2. MORALISTIČKA SLIKA O BOGU
3. PATRIJARHALNA SLIKA O BOGU
4. PREDODŽBE O BEZAZLENOM BOGU


4. sat: Traganje za iskustvom svetoga i “nova religioznost” (24-29)

Žive u hramovima ukopanima u stijene pokraj Torina u Italiji U Federaciji Damanhur živi oko 800 građana, jedna od njih je i iscjeliteljica Antilope. Ona je u mladosti imala paranormalna iskustva od kojih joj se ledila krv u žilama…

 


5.sat: Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu (30-35)

Motivacija: Auschwitsz; Dachau, gulag…
Sveti Maksimilijan Marija Kolbe


Viktor Emil Frankl (1905.-1997.)

Viktor Emil Frankl (1905.-1997.)


Odgovoriti na pitanja, str. 35.:

 1. pit. – odg. str. 31.pit. 
 2. pit. – odg. str. 33.pit.
 3. pit. – odg. str. 34.pit.
 4. pit. – odg. str. 34.pit.
 5. pit. – odg. str. 34.pit.

6. sat: Dokazi o Božjoj opstojnosti

Prezentacija 

Dokazi


7. sat: Ponavljanje i provjera znanja


8. sat: Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta

Asocijacije (Stari i Novi zavjet)


9. / 10. Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta


Bog u svjedočanstvu vjere NZ

11. Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenost

 Kršćanski putovi do susreta s Bogom:
1. RIJEČ BOŽJA (ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista, rekao je sv. Jeronim)
2. MOLITVA
3. SAKRAMENTI
4. CRKVA, ZAJEDNICA VJERE
5. BLIŽNJI I DOGAĐAJI IZ VLASTITOG ŽIVOTA
 

… gdje stanuje Bog… Bog stanuje tamo gdje mu dopustite… (M. Buber)

…najkraći put k Bogu jest ljubav prema čovjeku (I. Golub)

…ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista (sv. Jeronim)

…molite ne znači slušati sebe kako govoriš, već utihnuti i šutjeti i čekati dok nas Bog ne čuje (S. Kierkegaard)

…molitva je disanje vjere…

…sakramenti su Božja remek-djela (KKC)

…kršćanin budućnosti bit će mistik, to jest onaj koji nešto doživio, ili ga neće biti (K. Rahner)

…Bog je dao vidljive znakove o sebi onima koji ga traže… (B. Pascal)


12. Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga

Errare humanum est. 

Kršćanin je kao čovjek vjere pozvan na ustrajno vraćanje k Bogu.

Stari zavjet: Jona… (lijeganje u pepeo, postovi, molitve, žrtve) . Bog je glavni inicijator obraćenja.

Novi zavjet: Isus – dođe spasiti i potražiti izgubljeno (žena u preljubu, izgubljeni sin). 

Grijeh je kao bolest koja paralizira odnose s Bogom i ljudima, što mogu posvjedočiti mnogi  sputani strukturama grijeha i egoizma.

SAKRAMENT POMIRENJA: Iv 20, 21-23 (temelj)

Kroz povijest od javne pokore (do VII. st. ) postaje privatnom pokorom. Od 13. na dalje, barem jednom se godišnje moramo ispovjediti (IV. lateranski koncil, 1215.). Na Tridentskom koncilu (1560.), teške grijehe moramo ispovjediti po vrsti, broju i okolnostima.

Pomirenje danas: str. 67. (pri dnu) – dovrši započete rečenice.

Laki i teški grijesi.

Nabroji nazive za sakrament pomirenje i objasni ih.


13. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere

SVETI AUGUSTIN, crkveni naučitelj (354.-430.)
čitanje tekstova…72. str.
– što te se najviše dojmilo u životu sv. Augustina ?
– kako zamišljate njegovu majku Moniku ?
– možeš zamisliti s njom intervju ?

SVETI FRANJO ASIŠKI (1182. r)
… 74. str.
– kako doživljavate njegov poziv koji mu je Bog uputio. “Franjo idi! Popravi moju kuću koja se, evo, ruši!” ?
– osnovao je RED MALE BRAĆE, popularno ih zovemo franjevci,
što samo ime govori ? 

MALA SESTRA MAGDALENA (1898.-1989.)
– osnovala je BRATSTVO ISUSOVIH MALIH SESTARA 


14./15. Ponavljanje i provjera znanja


16. Čovjek sustvaratelj


17. Kršćanski pogled na rad

Knjiga Postanka – već na prvim stranica to ističe… kako Bog šest dana radi i sedmi dan se odmara… – to je kao “praevanđelje rada” – ističe papa Ivan Pavao II….

“U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti” (Post 3,9)
“Tko neće raditi, neka i ne jede!” (2 Sol 3, 10-12)
Rad je:
– bitna čovjekova odrednica,
– znak čovjekova dostojanstva,
– služenje,
– dužnost.


18. Pravda i solidarnost (96. str. – Svjetlom vjere)

Pravednost kao izraz poštovanja ljudske osobe (str. 96.)… je najviša stožerna krepost koja se temelji na međusobnom skladu ostalih kreposti (razboritost ili mudrost, jakost ili hrabrost i umjerenost).

 • opća ili zakonska pravednost
 • uzajamna ili ugovorna pravednost
 • razdiobna pravednost

Ljudska solidarnost…

Povlaštena briga Crkve za siromašne…

Marijini obroci… akcija solidarnosti …


19. Etika poslovanja  (104. str. – Svjetlom vjere)

 • koja su nemoralna ponašanja u gospodarstvu i poslovanju?
 • koje su to vrednote na kojima se temelji etičko poslovanje?

Etika – filozofsko istraživanje i promišljanje morala

Moral – označava sveukupnost moralnih normi, prosudbi i institucija

Pismeno/usmeno izražavanje – SASTAV: Etički kodeks ponašanja u poslovanju i gospodarstvu.


20. Briga za opće dobro i kršćansko zauzimanje za mir


21. Ponavljanje: Ljudski rad i stvaralaštvo (testmoz.com/2024307)


 22. Budućnost i moć znanja

1. SKUPINA
Tražimo spoznaje, a utapamo se u informacijama! (grafit)

 1. Izdvoji osnovnu poruku priče!
 2. Koja je razlika između znanja i spoznaje?
 3. Koje su pozitivne strane znanja, a koje moguće negativne?

2. SKUPINA
Treba spoznati sebe sama. Kad nam to i ne bi pomoglo da nađemo istinu, služi nam bar da uredimo svoj život, i nema ništa bolje od toga.  (Blaise Pascal)

 1. Izdvoji osnovnu poruku priče!
 2. Zašto je možda najvažnije i najteže spoznati samoga sebe?
 3. Koliko ti je školsko znanje pomoglo da se razviješ u to što jesi?

3. SKUPINA
Znanje napuhuje, mudrost izgrađuje!

 1. Izdvoji osnovnu poruku izreke!
 2. Tko je, prema vašem mišljenju, mudar čovjek?
 3. Što to znači da se mudrost ne može odvajati od kreposti?

23. Informatizacija i globalizacija


24. Znanost u službi poboljšanja života

1. sat (virtulalni): Znanost u službi poboljšanja života

Zadaci:

 1. Pročitaj iz udžbenika o temi Znanost u službi poboljšanja života (Svjetlom vjere) str. 132. do 139.
 2. Izdvoji ključne pojmove i objasni ih u bilježnici (to su pojmovi bez kojih je nemoguće razumjeti temu: u udžbeniku su istaknuti podebljanim tiskom ili su na rubovima stranica, npr. bioetika i eugenika).

Ugodan radni dan i božji blagoslov neka te prati. Ne zaboravi na molitvu.

Možeš poslušati ovu meditaciju (fra Ante Vučkovića):

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=qN9k36EHIw8&feature=emb_logo


25. Briga za okoliš


26. Zajedništvom do napretka


27. Ponavljanje: Izazovi znanstveno-tehničkog napretka: https://testmoz.com/2088501/