Esej

1. razred

 1. Tko sam ja?
 2. Kršćanska vjera kao odgovor smisla
 3. Čovjek je po naravi religiozan

 1. Biblija – sveto pismo kršćana
 2. Biblija – nadnaravna objava (glavni događaji)
 3. Isus Krist je Mesija i spasitelj (glavni događaji)
 4. Isus Krist i Kraljevstvo Božje
 5. Biblija je neka vrsta „dnevnika“ vjere jednog naroda
 6. Biblija je knjiga koja opisuje vjeru Crkve
 7. Biblija je knjiga „starine“ koju treba razumjeti njenim kulturno-povijesnim okvirima

____________________________________________________________________

1. razred

 1. Kršćanska vjera kao odgovor smisla
 2. Živjeti kao protagonist i životna uporišta
 3. Bog je posljednji temelj ljudskog smisla
 4. Čovjek je po naravi religiozan

1. razred

 1. Isus Krist (povijesna osoba, čovjek i Bog, Sin Božji)
 2. Kraljevstvo Božje – Isusova ponuda
 3. Čovjek – moralno biće (Isus središte kršćanskog morala)
 4. Moral u drugim religijama i kršćanski moral

____________________________________________________________________

2. razred

1. Bog te stvorio bez tvoje volje, ali te neće spasiti bez tvoje volje (sv. Augustin) i naša sloboda
2. Na slobodu smo pozvani (Sloboda na ljubav)
3. Što znači biti pravi prijatelj? (Božji prijatelj)
4. Isus najslobodniji čovjek ili Isusov poziv na slobodu


 1. Što je duša tijelu, to su kršćani u svijetu i kršćaninom se ne rađa, kršćaninom se postaje (objasni ove dvije izreke)
 2. Polaganje kršćanskih temelja u Europi / u Hrvata
 3. Sjene srednjeg vijeka – žalosne pojave u Crkvi
 4. Franjevci i dominikanci (prosjački crkveni redovi)
 5. Crkva i suvremeno doba (moderna)

ili

 1. Pokrštavanje Hrvata i Europe
 2. Grijesi Crkve srednjeg vijeka (inkvizicija, križarski ratovi, raskol u Crkvi)
 3. Svijetle strane srednjeg vijeka: franjevci i dominikanci
 4. Reformacija i protestantizam (16. st.)
 5. Evangelizacija i ekumenizam
 6. Opiši značajne osobe u povijesti Crkve

____________________________________________________________________

2. razred

 1. Tko se Gospodina boji, nalazi prave prijatelje, jer kakav je čovjek, takav mu i prijatelj. (Knjiga Sirahova)
 2. Ljubav i zaljubljenost (Ljubav je samo jedna, ali njezinih kopija ima tisuće/Francois  de La Rochefoucauld)
 3. Isus najslobodniji čovjek
 4. Adolescencija i vjera mladih

____________________________________________________________________

2. raz. (2018./2019.)

 1. Vjera i prijelaz na drugu obalu (u hodu prema zrelosti)
 2. Pravi prijatelj je balzam života, nalazi ga onaj tko se Gospodina boji. (prorok Amos)
 3. Ljubav – ususret drugome (vrste ljubavi)
 4. Isusov poziv na slobodu (Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. 2 Kor 3,17)

2. raz. (ispravak)

 1. Vjera i prijelaz na drugu obalu (mladi – adolescencija)
 2. Pravi prijatelj je balzam života, nalazi ga onaj tko se Gospodina boji. (prorok Amos)
 3. Isusov poziv na slobodu (Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. 2 Kor 3,17)

____________________________________________________________________

3. razed

1. Tko je čovjek (predodžbe o čovjeku; čovjek stvorenje Božje; slika Božja – temelj ljudskog dostojanstva)
2. Dokazi Božje opstojnosti (ili postojanja) 
(kozmološki argument, teleološki argument)
3. Isus je objavio Boga kao Oca
4. Trojstvo – lice koje je Bog objavio
5. Molitveno izražavanje: Zahvala Bogu Stvoritelju


 1. Čovjek je (slika Božja) Božje remek djelo
 2. Mladi na Isusovom putu (Čovjek moralno biće)
 3. Dobro i zlo u životu (mladih) (Kriterij dobra i zla)
 4. Zašto i kako odgajati ispravnu i istinitu savjest

____________________________________________________________________

3. raz. 

 1. Tko ti otkri da si gol. – Idi i odsada više nemoj griješiti
 2. Kršćanski brak danas
 3. Obitelj – škola odgovornosti i vjere
 4. Sakrament ženidbe (ima svoje utemeljenje u Bogu)
 1. Prijetnje i povrede ljudskog života (bioetika)
 2. Bioetika: eutanazija, transplantacija organa, eutanazija i kloniranje

____________________________________________________________________

4. raz.

 1. Pojave i oblici ateizma – religioznost, vjera i Crkva
 2. Različiti oblici religioznosti i duhovnosti – suvremena religioznost
 3. Predodžbe o Bogu i kršćanska duhovnost
 4. Svjedočanstvo Boga u Starom i Novom zavjetu

4. raz.

 1. Mladi i suvremena religioznost (vjera, nevjera, nova religioznost)
 2. Što povezuje tražitelje duhovnog (Boga)?
 3. Bog u svjedočanstvu Biblije i krive slike o Bogu
 4. Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu
 5. Opis mojeg odnosa prema Bogu (rast i oblikovanje)

4. raz.

 1. Poziv i zanimanje – čovjek sustvaratelj
 2. Čovjek i njegovo dostojanstvo danas
 3. Dostojanstvo radnika i čovjeka u virtualnom svijetu
 4. Čovjekovo dostojanstvo u Bibliji i kršćanstvu

 1. Pravednost, solidarnost i briga za siromašne – socijalni nauk Crkve
 2. Izazovi znanstveno-tehničkog napretka:
  a) Budućnost i moć znanja (Znanost je bez religije slaba i nemoćna, a religija je bez znanosti slijepa. (A. Einstein)
  b) Informatizacija i globalizacija – Mnogi bi htjeli razumjeti svijet, a vidjeli su ga samo kroz ključanicu. (Njemačka mudrost)
  c) Znanost u službi poboljšanja života – Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. (Iv 10,11)
  d) Briga za okoliš – Vježbajte se u umjerenosti, jer se tako može sačuvati zdravlje tijela i duše. (don Ivan Bosco)
  e) Zajedništvom do napretka – A ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! (Iv 15,12)