Rebusi

  • vitičasta zagrada pokazuje broj riječi te broj slova u svakoj riječi (npr. {10,5} znači 2 riječi od kojih prva ima 10 slova, a druga ima 5 slova
  • okrugla zagrada iznad slike kazuje na kojem mjestu u riječi trebaš dodati zadano slovo (npr. treće slovo u riječi treba biti V)
  • slova ispred i iza crteža dopisujemo crtežu kako bismo dobili potpunu riječ
  • apostrof ispred slike znači da se odbacuje prvo slovo, a apostrof iza slike znači da se odbacuje zadnje slovo (odbacuje se onoliko slova koliko apostrofa stoji jedan do drugoga)
  • ako se iznad slike nalaze dva slova povezana znakom jednakosti to znači da se zadano slovo treba zamijeniti ponuđenim (npr. H=Š znači da u riječi slovo H trebaš zamijeniti slovom H)

1. 

2. 

3.

4.