2. razred

Plan i program – 2. raz.

1. Uvodni sat

Izvor: Vjera i djela


2. sat:  Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti (adolescencija)

Izreke i prijateljstvu

Drama odrastanja


3. sat: Ususret drugome (prijateljstvo i ljubav)


 


VIDEO Pogledajte Oscarom nagrađeni film ‘Kuća malih kocaka’ – priču o ljubavi kao temelju naših života


4. sat: U potrazi za vrjednotama

Umetnuti riječi u:
Hvalospjev ljubavi (pps/ppt – Vjera i djela)
 ili 
pdf (radni list)

Koje vrijednosti smatraš važnim?


5.sat: Obilježja slobode i odgovorna sloboda

Sloboda i odgovornost (pdf – radni list)

Obilježja slobode i odgovorna sloboda (linoit.com – ploča)


6. sat: Moć Isusove slobode

Moć Isusove slobode (prezentacija)

Pitanja – str. 29

  1. Zašto je Isus najslobodniji čovjek u povijesti?
  2. Nakon smrti na križu učenici se druže s uskrslim Kristom, što nam Sin Božji time poručuje?
  3. Obrazložite paradoks da do veće slobode dolazimo služenjem u ljubavi.
  4. Isus nas i danas oslobađa. Kako?
  5. Čovjek je to slobodniji što se više ostvaruje kao slika Božja. Kako znamo da smo na tom putu?

8. sat: Ustanovljenje Crkve i pripadnost Crkvi

Asocijacije

Što je Crkva? (Katolički za početnike, njemački animirani film)


9. sat: Sakramenti kršćanske inicijacije – darovi milosnoga života i zajedništva


10.  sat: Službe i karizme u Crkvi (PPT)


15. sat: Ponavljanje i provjera znanja

Križaljka –  Život s Crkvom i u Crkvi
(od preostali slova dobije se jedna riječ)


16. i 17. sat:  Susret s antičkim svijetom -evanđeoska sloboda i mučeništvo

Kviz POVIJEST CRKVE 1: https://testmoz.com/2003185/


18. sat: Kršćanstvo na hrvatskom jezičnom području u srednjem vijeku

Glagoljica i sveta braća – PPT (Konstantin/Ćiril i Metod)

Kviz POVIJEST CKRVE 2 : https://testmoz.com/2029573


19. Svjetla i sjene srednjeg vijeka

Povijesna lenta: Crkva u srednjem vijeku

Kviz: POVIJEST CRKVE 3: https://testmoz.com/2050819/

ISTOČNI RASKOL (udaljavanje Istoka i Zapada)

– sve izrazitije razlike u crkvenom upravljanju/ustroju, disciplini, bogoštovlju/obredima i teologiji te razliku u kulturi, jeziku (lat. i grč.), umjetnosti i načinu života dovele su do RASKOLA 1054. god.

– međusobno izopćenje ukinuli su tek papa Pavao VI. i carig. patrijarh Atenagora 1965., ali nije došlo do ponovnog sjedinjenja.

KRIŽARSKI RATOVI

– u 7. st. Arapi/muslimani/islam je osvojio Svetu zemlju, stanje se pogoršalo u 11. st. kad su Seldžuci zavladali Palestinom. Zapad je od 11. do 13. stoljeća organizirao 8 križarskih vojniINKVIZICIJA

– u 10. st. Europom se proširila katarska sekta (naučavala postojanje dvaju bogova: bog dobra i bog zla), posebni inkvizitori/istražitelji ispitivali su osumnjičene za herezu ili krivovjerje. Bio je čak i rat protiv abigenza (13. st.). Nakon fizičke prisile i mučenja ako ne bi priznao krivicu i izjavio da se odriče krivovjerja bio je predan svjetovnoj vlasti, koja je najčešće odlučivala da se osuđenik spali na lomači. Progoni žena, vještica, osim Rimske postojala je i Španjolska inkvizicija.CEZAROPAPIZAM

– nastojanje državne vlasti da bude vrhovna zakonodavna vlast i na religioznom području (caesar – car i papismu – vladavina pape).

– papa Grgur VII. (11. st) i benediktinci iz samostana u Clunyja / Francuska započeo je obnovu i oslobađanje od utjecaja svjetovnih vlasti na Crkvu, u Hrvatskoj uz tu reformu pristao kralj Dmitar Zvonimir.

 

Kviz 4.: Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture

https://testmoz.com/2094967


Ponavljanje i provjera znanja: 

Vremenska crta – povijest Crkve

………………………………………………………………………………………………………………………

POVIJEST CRKVE OD SREDNJEG VIJEKA DO NAŠIH DANA
Kviz sa 35 pitanja o Crkvi kroz povijest


Povijest (prikaz svih) …
Prva stoljeća kršćanstva u Hrvata I. dio: Temelji

Prva stoljeća kršćanstva u Hrvata II. dio: Uspon
Prva stoljeća kršćanstva u Hrvata III. dio: K novom dobu


Kraljevstvo nebesko – KINGDOM OF HEAVEN, 2005., SAD, 145 min. (video)

KRIŽARSKI RATOVI (HRT) – video i audio
INKVIZICIJA (HRT) – audio
PAPA GRGUR VII. – audio


20. i 21. Crkva kršćanskoga služenja siromašnima – dominikanci i franjevci (13.-14. st.)

Zadaci:
1. Pročitaj u udžbeniku temu: Procvat kršćanstva i pogledaj dokumentarne filmove o sv. Franji Asiškom i sv. Dominiku – osnivačima crkvenih redovničkih zajednica.
2. Napiši koje su njihove zasluge za obnovu i procvat Crkve.
Ugodan radni dan i božji blagoslov neka te prati. Ne zaboravi na molitvu.

Pogledaj filmove:
sv. Franjo Asiškiprvi dio – drugi dio
sv. Dominik: prvi dio – drugi dio


22. Ponavljanje i provjera znanja: Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

2. sat (virtualni): Ponavljanje i provjera znanja: Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

Riješi kvizove, uz ime stavi prvo razred:

Kviz – povijest Crkve 1: https://testmoz.com/q/2003185

Kviz – povijest Crkve 2: https://testmoz.com/2029573


DOĐI I VIDI 2

9.4 Reformacija: 
https://www.youtube.com/watch?v=kaV4he2wkZE9.5 RAZLIKE IZMEĐU NJEMAČKE I ŠVICARSKE REFORMACIJE:
https://www.youtube.com/watch?v=gDfuoNklViQ&t=6s


9.8 Anglikanci nekad i danas: https://www.youtube.com/watch?v=Z4-AEH1euJM