1. razred

GIK – 1. raz.


1. Uvodni sat/suret
TKO JE ČOVJEK?

I. ČOVJEK – TRAŽITELJ SMISLA:

vlč. Boris Jozić


Vesna Maglov (o talentima) – Upoznaj samoga sebe


akademik Vladimir Paar (1.2 Je li čovjek jedinstveno biće?)


1.4 U čemu je istinska radost? (s. Dijana Lončarek)


2. Tko sam ja?
3. Ima li život smisla?
4. Ponavljanje i provjera znanja (Izazovi zla i patnje)RELIGIJA – ODGOVORI NA VAŽNA ŽIVOTNA PITANJA

II. TRAŽENJE ODGOVORA S ONE STRANE

5. Čovjek je religiozno biće: Anatolija (Turska) – prvi ljudi i religioznost
(Povijest svijeta, autor: Andrew Marr) 
 
6. Velike religije istoka – 1. dio
7. . Velike religije istoka – 2. dio
8. Ponavljanje i provjera znanja

III. ŽIDOVSTVO I ISLAM

9. Židovstvo (Božja pobjeda – Sh’ma Israel)
10. Islam
11. Jesu li židovska i islamska objava istinite?
12. Ponavljanje i provjera znanja

OBJAVA – BOG GOVORI ČOVJEKU

IV. BOŽJA OBJAVA

13. Prenošenje objave
14. Postoje li druge objave
15. Ponavljanje i provjera znanja

V. BIBLIJA – KNJIGA NAD KNJIGAMA
16. Nepoznata knjiga: Božja ili ljudska riječ?
17. O čemu Biblija govori?
Podjela Biblije


18. Kako čitati Bibliju?
19. Ponavljanje i provjera znanja

“TI SI KRIST – POMAZANIK, SIN BOGA ŽIVOGA!”

VI. ISUS: PRVI I POSLJEDNJI, ALFA I OMEGA
20. Je li Isus povijesna osoba?
21. Isus čovjek i Bog

VII. ISUS JE ŽIV
22. Isus je vidljivi znak
23. Molitva s Biblijom (Zajednica slavi i moli)

“KRALJEVSTVO BOŽJE JE KAO KAD…”

VIII. NAVJEŠTAJ KRALJEVSTVA BOŽJEGA
24. Isusova ponuda kraljevstva Božjega
25. Kraljevstvo riječi i djela
26. Ponavljanje i provjera znanja
UVOD U MORAL

IX. MORAL BEZ MORANJA
27. Čovjek je moralno biće
28. Središte kršćanskog morala


 

Ponavljanje – osmosjerka (Moral bez moranja)


SUSRET SA ŽIVIM BOGOM U MOLITVI I SAKRAMENTIMA

X. CRKVA –KVASAC NOVOGA SVIJETA

29. Isus i Crkva

PRVA CRKVA

30. Život prvih kršćana

Ovu nastavne jedinice uključiti u prijašnje nastavne cjeline i jedinice:

XI. CRKVA I RELIGIJE – ZAJEDNO ZA BOLJI SVIJET

1. Jesu li sve religije jednake?
2. Što nam je zajedničko?
3. Zaokret u pristupu nekršćanskim religijama
4. Je li dijalog među religijama moguć?

VJERA I/ILI ZNANOST?

XII. VJERA, RAZUM I ZNANOST

31. Prirodoslovne znanosti i postanak svemir
32. Biblijski izvještaj o stvaranju svemira
33. Pobija li evolucija vjeru u stvoritelja
34. Ponavljanje i provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena


Stari plan i program

  1. Uvodni sat

2. sat: Upoznaj samoga sebe

 


Ponavljanje – Izazovi zla i patnje (Dođi i vidi 1, str. 10.-19.)


Upoznaj samoga sebe (plan ploče)


Vjeronaučna iskaznica:
1. u gornji lijevi ugao u svojim bilježnicama ćeš napisati imena osoba koje ti puno znače (možeš staviti samo inicijale, kako želiš);
2. u desni gornji ugao napisat ćeš dvije stvari koje dobro radiš;
3. u donji desni ugao napiši što misliš da se Bogu na tebi sviđa;
4. u donji lijevi ugao napiši važnu odluku koju si donio ili namjeravaš donijeti i
5. u sredini iskaznice napiši svoje ime i uz ime nacrtaj neki svoj simbol i geslo.


3. sat: U vrtlogu svijeta i života

  1. Zašto dolazi do izmjene godišnjih doba?
    23,5 stupnja, Zemlja nagnuta po svojoj osi!
  2. Adolescencija – od 14 do 18 god.

4. sat: Smisao i besmisao života: PPS (Vjera i djela)

– zašto je Arhimed rekao: “Pokažite mi čvrstu točku o koju mogu osloniti polugu i ja ću pokrenuti svemir“?

 

… daj te mi životni smisao i ja ću se lakše nositi sa životnim izazovima.

Zapisati u bilježnice:
Kršćanin vjeruje kako smisao ne dolazi od prolazni stvari, niti od ograničenih iskustava i vrijednosti.
NJEGA JEDINO MOŽE DATI APSOLUTNO BIĆE – BOG. ON JE POSLJEDNJI TEMELJ LJUDSKOG SMISLA.
Ako čovjek dođe do smisla jer mu je to život donio, bit će dobro ako je utemeljeno na Bogu. Čak i u smrti i patnji Bog može dati smisao.


5. sat: Kršćanska vjera kao odgovor smisla: PPS (Vjera i djela)


6. Živjeti kao protagonist – Životna uporišta


10. sat: Razvoj religije

Povijest religija – pogledaj povijest religija,
5000 godina u samo 90 sekundi  (Flash)

Zemljovid velikih svjetskih religija (Flash)

Religije svijeta (slika)


11. sat: Politeističke religije i religije bez božanstva i osobnog boga
– ponavljanje (Flash)
 politeizam (https://testmoz.com/2382817/)  i križaljka – politeizam


12. sat: Monoteističke religije
– ŽIDOVSKI NAROD (IZRAELCI): povijest, zanimljivosti, geografija, blagdani i dr.Višeboštvo, religije bez boga i jednoboštvo


16. – 22. sata: Kršćanska objava i njezino prenošenje


Naravna i nadnaravna objava (slika)


Biblijske zemlje – Plodni polumjesec (slika)

Sveta zemlja – Isusova domovina (slika)

Jeruzalem u Isusovo doba (slika)


Biblija-sveto-pismo-SZ-NZ


Biblija – podjela i skupine knjiga (pdf)


Kviz – Biblija (PPS) – (PPT)

Video 1 (kviz – Biblija)

Ponavljanje: Biblija (udžbenik Dođi i vidi 1) – Kahoot


1. Kahoot – 10 pitanja: Biblija – pisana riječ Božja (Tražitelji smisla, , str. 99.-104.)

2. Kahoot – 10. pitanja: Biblija – osobe, događaji, knjige i dr.

3. http://www.inet.hr/~jrukelj/Kviz/kviz15/biblija.html (križaljka)

4. https://testmoz.com/8047318  (Biblija općenito –  bib123)

5. https://testmoz.com/8047260 (Isus Krist – Novi zavjet – isus1)

6. Kahoot: 50 pitanja (osnovnih pojmova)


Što je Biblija? (Katolički za početnike, njemački animirani film)
Prispodobe:


ISUSOVE PRISPODOBE – prispodoba o okrutnom dužniku

ISUSOVE PRISPODOBE – Prispodoba o Pšenici i kukolju

ISUSOVE PRISPODOBE – Prispodoba o talentima


23. Isus – povijesna osoba
(kršćanski i nekršćanski izvori i osnovne povijesne činjenice o životu Isusa iz Nazareta)

Zadatak:
– opiši jedan povijesni izvor o Isusu, u prvom licu jednine (identifikacija)
npr. Ja sam sveta knjiga židovstva Talmud … Isus je za mene povijesna osoba … zato jer…


Zadatak: 

Napiše biografiju ili životopis Isusa Krista, uz pomoć:
1. povijesne lente (radni list) i
2. Kršćanski izvori str. 120-122 (Tražitelji smisla)

 

24. Isusov lik i tajna njegove osobe ( Tražitelji smisla, str. 125.–128.)
 
2. sat (virtualni): Isusov lik i tajna njegove osobe

Ugodan radni dan i božji blagoslov neka te prati. Ne zaboravi na molitvu.

Zadatak:

1. Pročitaj tekstove u udžbeniku na (Tražitelji smisla, str. 125.–128.) i riješi križaljku:

http://www.inet.hr/~jrukelj//Isus-lik-tajna-osobe.html

Prepiši pojmove u bilježnicu koje si otkrio/la u križaljci i objasni ih (u bilježnici) – barem tri pojma koji ti najviše govore o Isusovom liku i tajni njegove osobe.

2. Zadatak:

Otvori poveznicu:

http://josip-rukelj.from.hr/files/2019/02/23-Isus-pov-osoba.jpg

i prepiši pojmove koji se govore o njegovom životu i poveži ih u jedan sastavak (esej), možeš sam/a odrediti naslov tog eseja.

 

25. Navještaj kraljevstva Božjega (129. – 134.)

3. sat (virtualni): Navještaj kraljevstva Božjega (129. – 134.)

Molitva: Ugodan radni dan i božji blagoslov neka te prati. Ne zaboravi na molitvu.

Motivacija:

Početak propovijedanja (Mk 1,14)

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!”

Kraljevstvo Božje je … (napiši svoje razmišljanje, dovrši rečenicu…)

(- tamo gdje je Isus Kralj…, Bog je tamo Kralj…, gdje smo zajedno s Isusom…)

Dovršite rečenice:

Približilo se KB, a to znači …

Božja nazočnost u KB se može vidjeti u …

Kraljevstvo riječi i djela se vide u …

Blaženstva. Blaženi su oni… 
Pogledaj: … prezentaciju …


Blaženstva (Mt 5,1-12)


 Prispodoba o sijaču


Prispodoba o Pšenici i kukolju


Plan ploče: … više …

Koje slike te podsjećaju na dolazak KB? Pogledaj u udžbeniku na str. 129.-134.

Don Bosco i Majka Tereza – zašto?


Prispodobe (prezentacija)


Ponavljanje: https://testmoz.com/2120131/  (Isus Krist – vrhunac Objave)

[KVIZ] Koliko dobro poznaješ Novi zavjet?