Esej (etika)

1. razred (1. polugodište):

1. Etika i mitovi
2. Vrline i mane
3. Sudbina i sloboda
4. Moralnost i religija/e

_____________________________________________________________

3. razred (1. polugodište):

 1. Bioetika i njezina područje 
 2. Antropocentrizam, biocentrizam, demarkacija i patocentrizam (razlike i specifičnosti)
 3. Albert Schweitzer i Aldo Leopold
 4. Ekologija i etika 

(2. polugodište):

 1. Kloniranje (stvaranje čovjeka, terapijsko)
 2. Transplantacija organa i moralne dileme
 3. Stvaranje života i umjetna oplodnja
 4. Ljudi i životinje (moralni obziri, Singer i Regan)

_____________________________________________________________

Teme za esej – 4. razred (2. polugodište):

 1. Smisao moralnog/etičkog djelovanja
 2. Normativna etika, deskriptivna etika i metaetika
 3. Medicinska etika i etika u tehnologiji

Teme za esej – 2. razred (2.polugodište):

 1. Sloboda i njezine granice
 2. Etički sustavi religije
 3. Zlatno pravilo
 4. Vrline

_____________________________________________________________

Teme za esej – 2. razred (1.polugodište):

 1. Odnosi u obitelji
 2. Poštivanje različitosti
 3. Ljubav je samo jedna, ali njezin kopija ima tisuće (Francois de La Rochefoucauld)
 4. Prijateljstvo je jedna duša u dva tijela (Aristotel)

1. Složenost ljudskih odnosa
2. Prijateljstvo, ljubav, tipovi ljubavi, odnos među spolovima

Teme za esej – 4. razred (1. polugodište):

 1. Religije i etika (ekumenizam)
 2. Moral i društvo
 3. Unutarnja i izvanjska moralnost
 4. Razlike između etike i morala

Teme za esej – 1. i 2. polug. (6.5.2015.)

Teme za esej  – 2. raz. (2.polug.)