Vjeronaučna olimpijada 2019./20. – građa

“Sveti Vinko Paulski  – apostol milosrdne ljubavi”
Vinkovska karizma u Hrvatskoj


DISK


Kahoot – 1
Kahoot – 2
Kahoot – 3
Kahoot – 4


Vinko Paulski – 1. dio (https://testmoz.com/2392847/)

Vinko Paulski – 2. dio (https://testmoz.com/2393073/)

Družba sestara milosrdnica s kućom maticom u Zagrebu (https://testmoz.com/q/2395625/)