Biblija i tumačenje (video)

1. Od Isusa do Krista (njemački jezik)
1. Epizoda  serije “2000 godina kršćanstva” (0 ​​- 400)

2. Okovi snage
2.  Epizoda  serije “2000 godina kršćanstva” (0 ​​- 400)