Za polaznike obrazovanja odraslih

Za polaznike obrazovanja odraslih (“Večernja škola”)
u Trgovačkoj školi u Zagrebu

za predmet vjeronauk


Izaberite i obradite teme iz vjeronaučnog udžbenika “Gradimo bolji svijet ” (Udžbenik katoličkog vjeronauka za 4. razred srednjih škola), KS, Zagreb, 2021.).

Udžbenik se može vidjeti:
Na web stranici https://eknjige.ks.hr/prijava (u običnu prijavu) prijavljuju se sa sljedećim korisničkim podatcima:
korisničko ime: ucionica
lozinka: ucenik


O izabranoj temi pismeno iznesite i obrazložite svoje stavove i razmišljanja u obliku:

 1. referata (na dnu su upute za izradu referata)

Ili

 1. Razrada teme uz pomoć 10 pitanja i 10 odgovora, koje se mogu naći o tom temi u udžbeniku. Pitanja (kao intervju) moraju biti sastavljena od ključnih pojmova u toj temi. Npr. u temi kršćanska nada u budućnost:

Što je to eshatologija?
Kako bi opisao apokaliptičke tekstove?
Objasni razliku između apokalipse i eshatologije?

ili

 1. Nacrtaj umnu mapu određene teme i objasni pojmove (najmanje 10 pojmova) koji opisuju tu temu.

Teme za referat ili za razradu ili za umnu mapu:

 1. Razgovor o vjeri i nevjeri i o različitim oblicima religioznosti i duhovnosti

 2. Kakav je biblijski Bog koji se objavljuje i kršćansko iskustvo Boga i značenje Crkve

 3. Doprinos religija duhovnosti, miru i izgradnji boljega svijeta

 4. Čovjek i njegovo dostojanstvo danas

 5. O čovjeku sustvaratelju i vrijednosti rada

 6. Ljudska prava, opće dobro, pravednost, solidarnost i briga za siromašne

 7. Izazovi suvremenoga razvoja znanosti i društva

 8. Kršćanska nada u budućnost


S referatom ili razradom teme ili umnom mapom se svaki učenik priprema za usmeni ispit iz vjeronauka.


UPUTE ZA IZRADU REFERATA:

a) Referat mora imati “Naslovnu stranicu” koja treba sadržavati sljedeće informacije:

Trgovačka škola
Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb
Referat iz Vjeronauka
šk. god: 2021./2022.

Tema referata
Izradio/izradila: _______________, e-mail ili mob.
Razred: _______. (Obrazovanja odraslih)
U _______________________, __________ (nadnevak).

b) Referat mora imati “UVOD“.
To je poglavlje (na posebnoj stranici) koje objašnjava ukratko: što se obrađuje (tj. koja tema) i zašto si je odabrao.

Uvod mora biti barem pola stranice A4 formata papira.

c) Referat mora imati tri ili više dijelova (naslova).
Ovaj središnji-glavni dio referata mora imati barem tri stranice A4 formata papira.

d) Referat mora imati “ZAKLJUČAK
U “Zaključku” se ukratko mogu iznijeti vlastiti dojmovi, mišljenja, stavovi koji proizlaze iz bavljenja odabranom temom. Tu se može donijeti i kratki sažetak (u 150-200 riječi) cijelog referata.
Barem pola A4 stranice.

e) Stranice i naslovi neka budu numerirani. Referat neka bude ispisan fontom 12.

NE SMATRAM REFERATOM AKO S INTERNETA KOPIRATE TEKSTOVE I ISPIŠETE U OBLIKU REFERATA. REFERATOM SMATRAM VAŠ OSOBNI RAD U KOJEM ĆETE SAMOSTALNO SASTAVITI TEKST KOJI ĆE IZRAŽAVATI VAŠA SAZNANJA, STAVOVE I RAZMIŠLJANJA.