Za polaznike obrazovanja odraslih

Za polaznike obrazovanja odraslih (“Večernja škola”)
u Trgovačkoj školi u Zagrebu

za predmet vjeronauk


TEME ZA REFERATE:
ZA POLAZNIKE 1. RAZREDA:
Izaberite i obradite jednu tematsku cjelinu iz vjeronaučnog udžbenika “Tražitelji smisla” (Vjeronaučni udžbenik za prvi razred srednje škole, KSC – Katehetski salezijanski centar, Zagreb 2003). Tematske cjeline su:
1. U potrazi za smislom života (10.-43. str.)
2. Čovjek: religiozno biće (44.-107. str.)
3. Tajna stvaranja: govor znanosti i govor vjere (108.-143. str.)
4. Objava i Sveto pismo (144.-169. str.)
5. Isus Krist: Spasitelj (170.-214. str.)

ZA POLAZNIKE 2. RAZREDA:
Izaberite i obradite jednu tematsku cjelinu iz vjeronaučnog udžbenika “Odvažni svjedoci” (Vjeronaučni udžbenik za drugi razred srednje škole, KSC – Katehetski salezijanski centar, Zagreb 2004). Tematske cjeline su:
1. Crkva nastavlja Kristovo djelo (9.-56. str.)
2. Crkva u povijesti (57.-112. str.)
3. U potrazi za životnim i religioznim identitetom (113.-166. str.)
4. Ususret slobodi (167.-208. str.)

ZA POLAZNIKE 3. RAZREDA:
Izaberite i obradite jednu tematsku cjelinu iz vjeronaučnog udžbenika “Životom darovani ” (Vjeronaučni udžbenik za treći razred srednje škole, KS – Kršćanaka sadašnjost, Zagreb, 2010). O izabranoj temi pismeno iznesite i obrazložite svoje stavove i razmišljanja.
1. Kršćansko poimanje čovjeka (9. – 22. str.)
2. Čovjek – moralno biće (24. – 48. str.)
3. Ljubav prema Bogu i bližnjemu – temelj kršćanske moralnosti (49. – 78. str.)
4. „Muško i žensko stvori ih“ (79. – 108. str.)
5. Dostojanstvo ljudskog života (109. -138. str.)
6. Živjeti u istini (140. – 154. str.)

ZA POLAZNIKE 4. RAZREDA:
Izaberite i obradite jednu tematsku cjelinu iz vjeronaučnog udžbenika “Svjetlom vjere ” (Vjeronaučni udžbenik za četvrti razred srednje škole, KS – Kršćanaka sadašnjost, Zagreb, 2009). O izabranoj temi pismeno iznesite i obrazložite svoje stavove i razmišljanja.
1. Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga (9. – 42. str.)
2. Biblijska slika Boga i iskustvo Boga (43. – 78. str.)
3. Ljudski rad i stvaralaštvo (79. – 116. str.)
4. Izazovi znanstveno-tehničkog napretka (117. – 154 str.)
5. Kršćanska nada u budućnost (155. -179. str.)

Web stranice (pomoćna literatura):

http://www.hbk.hr/biblija/ (Biblija)
http://www.hbk.hr/katekizam/ (Katekizam Katoličke crkve)
http://www.glas-koncila.hr/ (Glas Koncila, sve teme)
http://www.ika.hr/ (IKA – službene vijesti Katoličke crkve u Hrvatskoj)
http://snc.hbk.hr (Socijalni nauk Crkve)
http://obitelj.hbk.hr/ (Ured HBK za obitelj)

https://www.vaticannews.va/hr.html (Radio Vatikan na hrvatskom jeziku, vijesti i dobar izbor tema)

Stranice za mlade:
http://mladi.hbk.hr/ (Ured za mlade Hrvatske biskupske konferencije)
http://www.skac.hr/ (DI)
http://ivanmerz.hr/ (Ivan Merz za mlade)
http://www.ofm.hr/frama/ (Frama – franjevačka mladež)

UPUTE ZA IZRADU REFERATA:

a) Referat mora imati “Naslovnu stranicu” koja treba sadržavati sljedeće informacije:
————————————–
Trgovačka škola,
Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb
Referat iz Vjeronauka
šk. god: 2009./2010.
Tema referata
Izradio/izradila: _______________, e-mail ili mob.
Razred: _______. (Obrazovanja odraslih)
U _______________________, __________ (nadnevak).
————————————–
b) Referat mora imati “UVOD“.
To je poglavlje (na posebnoj stranici) koje objašnjava ukratko
• što se obrađuje (tj. koja tematika se obrađuje),
• na koji će se način prezentirati sadržaj te
• kojim se “izvorima” ili literaturom služiš (bilo da ih obrađuješ, bilo da su ti pomoć u pronalaženju ideje za rad, bilo da se koristiš nekim njenim dijelovima – navesti ime i prezime autora, naziv djela, godinu i mjesto izdanja, koja poglavlja ili stranice si koristio, adresa internetske stranice).
Uvod mora biti barem pola stranice A4 formata papira.

c) Referat mora imati dva ili više Glavnih naslova
Jedan ili više naslova u čijim će se odlomcima razlagati bit referata na pismeni, grafički, likovni ili drugi način. Ovaj središnji-glavni dio referata mora imati barem tri stranice A4 formata papira.

d) Referat mora imati “ZAKLJUČAK
U “Zaključku” se ukratko mogu iznijeti vlastiti dojmovi, mišljenja, stavovi koji proizlaze iz bavljenja odabranom tematikom. Tu se može donijeti i kratki sažetak (u 150-200 riječi) cijelog referata.
Barem pola A4 stranice.
e) Stranice i naslovi neka budu numerirani. Referat treba ispisati na pisaćem stroju ili računalu.

NE SMATRAM REFERATOM AKO S INTERNETA KOPIRATE TEKSTOVE I ISPIŠETE U OBLIKU REFERATA. REFERATOM SMATRAM VAŠ OSOBNI RAD U KOJEM ĆETE SAMOSTALNO SASTAVITI TEKST KOJI ĆE IZRAŽAVATI VAŠA SAZNANJA, STAVOVE I RAZMIŠLJANJA.