3. razred

GIK – 3. raz.


1. Uvodni sat/susret
I. NA IZVORIMA LJUDSKOG BIĆA

2. Tko je čovjek?
3. Sjaj stvorenja
4. Ponavljanje i provjera znanja

II. PRED OTAJSTVOM
5. Čežnja i nemir čovjekova srca
6. Bog filozofa
7. Susret sa živim Bogom:
12 putova kako spoznati Boga; 10 stvari koje DS čini u našem životu
8. Trojstvo lice koje Bog objavio
9. Ponavljanje i provjera znanja

III. MORAL KOJI OSLOBAĐA
10. Stupovi ljudskog dostojanstva
11. Moralni subjekt i moralni objekt
12. Vjera i moral
13. Svjetionik slobode
14. U ogledalu (Z)zakona
15. Ponavljanje i provjera znanja

Životu ususret – 1. dio (google.com)

IV. MLADI I MORAL
16. Moral i postmoderna kultura
17. Kultura komunikacije

V. PRED TAJNOM ZLA, GRIJEHA I OPRAŠTANJA
18. Tko ti otkri da si gol?
19. Idi od sada više nemoj griješiti!
20. Ponavljanje i provjera znanja

VI. MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH
21. Čovjek kao muškarac i žena
22. Brak i obitelj u Božjem naumu
23. Ženidba – sakrament bračne ljubavi i zajedništva
24. Roditeljstvo i obitelj
25. Ponavljanje i provjera znanja ( ili esej)

VII. U SLUŽBI ŽIVOTA
26. U službi života
27. Svetost života

VIII. OD TRENUTKA ZAČEĆA / ZAČETI ČOVJEK
28. Početak života kao pitanje svih pitanja (embrij, medicinski potpomognuta oplodnja)
29. Dijete dar Božji (pobačaj – odbačeni dar života)

IX. PRED IZAZOVIMA NAPRETKA
30. Kloniranje i znanstvena istraživanja
31. Presađivanje i darivanje organa

X. PRED IZAZOVIMA PATNJE, BOLESTI I SMRTI
32. Eutanazija
33. Palijativno liječenje i hospicij
34. Ponavljanje i provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena


Stari plan i program2. sat: Čovjek kao stvorenje i slika Božja
(
Životom darovani str. 10 -16)

Motivacijsko pitanje: Tko je čovjek?
Izreke o sreći

Kanibalizam


3. i 4. sat: Isusov put kao paradigma kršćaninova puta
(
Životom darovani str. 17 -22)

Skupni rad !
Domena: Kršćanska vjera i život
ključni pojmovi: volja Božja, milosrđe, opraštanje, pomirenje, pravednost, kršćanska ljubav

paradigma, puta, Isusov, kao, put, kršćaninova (asocijacija, ispremiješane riječi)

 1. Otkrivati zašto je Isus put paradigma kršćaninova puta?
 2. 4 skupine učenika: svaka može napraviti plakat/zidne novine koje će odgovoriti na pitanje (1.), naslov plakata sami odredite, tehniku izrade isto, 1. sat priprema i 2. realizacija/ostvarenje
  1 skupina će pročitati tekstove na str. 17 i 18 (Učitelju što mi je činiti i Sloboda nasljedovanja Isusa – put vječnosti);
  2. skupina: …18 i 19. str. (Ozdravljenje i život)
  3. skupina: … 19 str.  (Kristov put)
  4. skupina: … 20 str. (Konačno ispunjenje Kristova puta)
 3. Sve skupine se mogu u svom radu pomoći pitanjem/zadatkom br. 6. na str. 21. (Napravite nacrt životnih načela i odluka u skladu s Kristovim zahtjevima na vlastitom putu kršćanskog života).


6. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja (ppt)
Ljudski i čovječji čin (actus humanus i actus hominis):tablica 1. , tablica 2.


7. sat: Kriterij dobra i zla: pptx


8. sat: Odnos vjere i morala


9. Savjest – norma etičkog djelovanja

Prikaz “vaganja duše” ili “vaganje srca umrloga” iz Knjige mrtvih pisara Hunefera. Papirus se čuva u Britanskom muzeju u Londonu. Vaganje duše odvija se u Dvorani pravde, pred Ozirisovim prijestoljem. Središnje mjesto zauzima vaga na kojoj bog Anubis, čuvar i zaštitnik mrtvih, važe srce pokojnika kako bi ispitao da li je ono lagano poput pera Maat – pravde koje se nalazi na drugoj plitici vage. Desno od vage u liku čovjeka s glavom ptice ibis vidimo boga Thota koji predstavlja univerzalni zakon i mudrost. On na daščici kistom zapisuje pojedinosti suđenja. Vrhovni sudac je Oziris, a tu su i četrdeset i dva božanstva koja prisustvuju suđenju.

Jahve ljubi čisto srce. (Izr 22,11a)

Blago čistima srce: oni će Boga gledati! (Mt 5, 1-12)


10. Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima

Odnos savjesti i zakona:

 • pobačaj
 • eutanazija
 • kloniranje
 • umjetna oplodnja
  i dr.

Koja su još suvremena etička pitanja?

Što je to priziv savjesti? Imaš li primjer za to?


11. Ponavljanje i provjera znanja


12. Bog – temelj kršćanske moralnosti (Kristocentričnost morala)


Prispodoba o milosrdnom Samarijancu https://testmoz.com/2021122/


13. Objavljeni moralni zakon – temeljni zakon


14. /15. Ponavljanje i provjera znanja


16. Znakovi ljubavi prema Bogu


17. Zlo i grijeh – prijestup istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Aktualizacija: Padajući tanjuri (video)


18. Ponavljanje i provjera znanja


19. Evanđeoski zakon ljubavi

Hvalospjev ljubavi  – 1 Kor 13, 1-13 (str. 72)

Zapovijedi ljubavi:

Najveća zapovijed (Mt 22,34)

(Mk 12,28-34; Lk 10,25-28)

    34A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, 35a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 36“Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?” 37A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38To je najveća i prva zapovijed. 39Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”

****************************************************************************************************

U Starom zavjetu:

Ljubav prema Bogu – srž Zakona (Pnz 6, 4-6) – Shema Israel

    4Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! 5Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! 6Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.

Tefilin

  Video…

Zid plača, ( Western Wall ) Jeruzalem

Mezuza:

****************************************************************************************************

Zapovijedi ljubavi… 

****************************************************************************************************


21. Čovjek – žena i muškarac (prezentacija i prilozi: Vjera i djela)


Ponavljanje: Ljubav prema Bogu i ljudima: https://testmoz.com/2003545/

Ponavljanje: Muško i žensko stvori ihhttps://testmoz.com/2072775/

Ponavljanje: Dostojanstvo ljudskog života: https://testmoz.com/2125889/
23. Ženidba – sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Zadaci:
1. Pročitaj iz udžbenika (Životom darovani) o toj temi na str. 94. do 100. str.
2. Objasni:
a) biblijsko utemeljenje ženidbe i
b) koja je svrha i osnovno svojstvo ženidbe.
c) Pogledaj video i napiši što ti se u videu sviđa (poveznica ili link je ispod).

Ugodan radni dan i božji blagoslov neka te prati. Ne zaboravi na molitvu.


24. Roditelji i obitelj – odgovorno roditeljstvo

Pročitaj tekst u udžbeniku: RODITELJI I OBITELJ – ODGOVORNO RODITELJSTVO, str. 101 – 108.
i nadopuni tekst riječima koje nedostaju.
https://learningapps.org/view9892486

Prepiši pojmove u bilježnicu.