Za polaznike obrazovanja odraslih

Za polaznike obrazovanja odraslih (“Večernja škola”)
u Trgovačkoj školi u Zagrebu

za predmet vjeronauk


TEME ZA REFERATE:
ZA POLAZNIKE 1. RAZREDA:
Izaberite i obradite jednu tematsku cjelinu iz vjeronaučnog udžbenika “Tražitelji smisla” (Vjeronaučni udžbenik za prvi razred srednje škole, KSC – Katehetski salezijanski centar, Zagreb 2003). Tematske cjeline su:
1. U potrazi za smislom života (10.-43. str.)
2. Čovjek: religiozno biće (44.-107. str.)
3. Tajna stvaranja: govor znanosti i govor vjere (108.-143. str.)
4. Objava i Sveto pismo (144.-169. str.)
5. Isus Krist: Spasitelj (170.-214. str.)

ZA POLAZNIKE 2. RAZREDA:
Izaberite i obradite jednu tematsku cjelinu iz vjeronaučnog udžbenika “Odvažni svjedoci” (Vjeronaučni udžbenik za drugi razred srednje škole, KSC – Katehetski salezijanski centar, Zagreb 2004). Tematske cjeline su:
1. Crkva nastavlja Kristovo djelo (9.-56. str.)
2. Crkva u povijesti (57.-112. str.)
3. U potrazi za životnim i religioznim identitetom (113.-166. str.)
4. Ususret slobodi (167.-208. str.)

ZA POLAZNIKE 3. RAZREDA:
Izaberite i obradite jednu tematsku cjelinu iz vjeronaučnog udžbenika “Životom darovani ” (Vjeronaučni udžbenik za treći razred srednje škole, KS – Kršćanaka sadašnjost, Zagreb, 2010). O izabranoj temi pismeno iznesite i obrazložite svoje stavove i razmišljanja.
1. Kršćansko poimanje čovjeka (9. – 22. str.)
2. Čovjek – moralno biće (24. – 48. str.)
3. Ljubav prema Bogu i bližnjemu – temelj kršćanske moralnosti (49. – 78. str.)
4. „Muško i žensko stvori ih“ (79. – 108. str.)
5. Dostojanstvo ljudskog života (109. -138. str.)
6. Živjeti u istini (140. – 154. str.)

ZA POLAZNIKE 4. RAZREDA:
Izaberite i obradite jednu tematsku cjelinu iz vjeronaučnog udžbenika “Svjetlom vjere ” (Vjeronaučni udžbenik za četvrti razred srednje škole, KS – Kršćanaka sadašnjost, Zagreb, 2009). O izabranoj temi pismeno iznesite i obrazložite svoje stavove i razmišljanja.
1. Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga (9. – 42. str.)
2. Biblijska slika Boga i iskustvo Boga (43. – 78. str.)
3. Ljudski rad i stvaralaštvo (79. – 116. str.)
4. Izazovi znanstveno-tehničkog napretka (117. – 154 str.)
5. Kršćanska nada u budućnost (155. -179. str.)

Web stranice (pomoćna literatura):

http://www.hbk.hr/biblija/ (Biblija)
http://www.hbk.hr/katekizam/ (Katekizam Katoličke crkve)
http://www.glas-koncila.hr/ (Glas Koncila, sve teme)
http://www.ika.hr/ (IKA – službene vijesti Katoličke crkve u Hrvatskoj)
http://snc.hbk.hr (Socijalni nauk Crkve)
http://obitelj.hbk.hr/ (Ured HBK za obitelj)

https://www.vaticannews.va/hr.html (Radio Vatikan na hrvatskom jeziku, vijesti i dobar izbor tema)

Stranice za mlade:
http://mladi.hbk.hr/ (Ured za mlade Hrvatske biskupske konferencije)
http://www.skac.hr/ (DI)
http://ivanmerz.hr/ (Ivan Merz za mlade)
http://www.ofm.hr/frama/ (Frama – franjevačka mladež)

UPUTE ZA IZRADU REFERATA:

a) Referat mora imati “Naslovnu stranicu” koja treba sadržavati sljedeće informacije:
————————————–
Trgovačka škola,
Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb
Referat iz Vjeronauka
šk. god: 2009./2010.
Tema referata
Izradio/izradila: _______________, e-mail ili mob.
Razred: _______. (Obrazovanja odraslih)
U _______________________, __________ (nadnevak).
————————————–
b) Referat mora imati “UVOD“.
To je poglavlje (na posebnoj stranici) koje objašnjava ukratko
• što se obrađuje (tj. koja tematika se obrađuje),
• na koji će se način prezentirati sadržaj te
• kojim se “izvorima” ili literaturom služiš (bilo da ih obrađuješ, bilo da su ti pomoć u pronalaženju ideje za rad, bilo da se koristiš nekim njenim dijelovima – navesti ime i prezime autora, naziv djela, godinu i mjesto izdanja, koja poglavlja ili stranice si koristio, adresa internetske stranice).
Uvod mora biti barem pola stranice A4 formata papira.

c) Referat mora imati dva ili više Glavnih naslova
Jedan ili više naslova u čijim će se odlomcima razlagati bit referata na pismeni, grafički, likovni ili drugi način. Ovaj središnji-glavni dio referata mora imati barem tri stranice A4 formata papira.

d) Referat mora imati “ZAKLJUČAK
U “Zaključku” se ukratko mogu iznijeti vlastiti dojmovi, mišljenja, stavovi koji proizlaze iz bavljenja odabranom tematikom. Tu se može donijeti i kratki sažetak (u 150-200 riječi) cijelog referata.
Barem pola A4 stranice.
e) Stranice i naslovi neka budu numerirani. Referat treba ispisati na pisaćem stroju ili računalu.

NE SMATRAM REFERATOM AKO S INTERNETA KOPIRATE TEKSTOVE I ISPIŠETE U OBLIKU REFERATA. REFERATOM SMATRAM VAŠ OSOBNI RAD U KOJEM ĆETE SAMOSTALNO SASTAVITI TEKST KOJI ĆE IZRAŽAVATI VAŠA SAZNANJA, STAVOVE I RAZMIŠLJANJA.

Biblija – pisana riječ Božja (Kahoot i Testmoz)

 1. Kahoot o svetom Ivanu Krstitelju za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/sv-ivan-krstitelj/e90dedd2-ddb3-40d4-bd90-50532705d361

 1. Osnovno o Bibliji – Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/osnovno-o-bibliji/0b27658c-00ac-4580-836e-8923acabbb01

 1. Tajna svijeta i čovjeka u svjetlu Biblije – 1. dio – Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/tajna-svijeta-i-covjeka-u-svijetlu-biblije-1-dio/9afeb9b5-822c-4973-9ebf-d6deebb6c32f

 1. Pojmovnik Stari Zavjet – Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/pojmovnik-stari-zavijet/b920b53f-9f76-4e93-b43b-9505be08893a

 1. Biblijske knjige – Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/biblijske-knjige/1ce0b304-db9a-4110-98fd-252a6079cfe9

 1. Od ropstva do slobode 1.dio – Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/od-ropstva-do-slobode-1-dio/1f8ded0a-0665-4dfe-9008-a17c774c7b80

 1. Od ropstva do slobode 2.dio – Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/od-rospostva-do-slobode-2-dio/49a7286e-067f-40e7-b1e7-79276ae27322

 1. Tajna svijeta i čovjeka u svjetlu Biblije 2. dio – Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/tajna-svijeta-i-covjeka-u-svijetlu-biblije-2-dio/e1c2ea71-5ed1-4fca-a144-c5652c7a4678

 1. Praoci vjere – Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/praoci-vjere/c1735584-68c6-4f4f-8089-43898af20e18

 1. Biblija – još jedan Kahoot za ponavljanje:

https://create.kahoot.it/share/biblija-vjeronaucna-olimpijada/6c86e1fb-6ce2-4e2c-a1f5-53561a2b2669

11.Gradivo od 7. – 11. stranice:

https://create.kahoot.it/share/vo-2021-biblija-7-11-str/696070fb-88ca-4347-b1cd-e87b5835bdbd


 1. Kviz-prvi dio gradiva Biblija općenito, (grijeh, Noa, kula babilonska), kratice

https://testmoz.com/q/7081820

 1. Kviz-drugi dio teksta Od Abrahama do Mojsija

https://testmoz.com/q/7204878

 1. kviz-treći dio teksta Od kraljeva preko proroka do Isus Krista

https://testmoz.com/q/7631855

 1. kviz-posljednji dio teksta Novi zavjet-Isus Krist

https://testmoz.com/q/7752354


Leksikon – biblijskih pojmova (50 pitanja)

https://create.kahoot.it/share/leksikon-biblijskih-pojmova/427d4dbd-f9f8-4dcb-85eb-218fb7d21276


Poredaj biblijske osobe, knjige i dr. (10 pitanja)

https://create.kahoot.it/share/biblija-osobe-dogaaji-knjige-i-dr/409f2f80-23f6-4792-baa2-cff62d066b5e


Biblija – razno (10 pitanja)

https://create.kahoot.it/share/biblija-pisana-rijec-bozja/11d1261a-3a9c-4daf-9864-f7abcd086557


 

Tri molitve na čast anđelu čuvaru sv. Alfonza Liguorija pomoći će vam da poboljšate svoj odnos s njime

Sveti naučitelj Crkve, Alfonz Marija de Liguori, ovako se molio svom anđelu čuvaru…

1. O moj sveti anđele čuvaru, koliko si puta morao svoje sveto lice odvratiti od mene zbog mojih grijeha. Molim te, oprosti mi i izmoli da mi i dragi Bog oprosti, a ja čvrsto odlučujem da neću dragog Boga ni tebe nikada više svojevoljno uvrijediti. Amen.

2. Hvala ti, sveti anđele čuvaru, na svim rasvjetljenjima, žao mi je što te nisam uvijek slušao. Rasvjetljuj me i nadalje, probudi moju savjest kad sagriješim i ne ostavi me u času smrti. Amen.

3. Zahvaljujem ti, moj nebeski zaštitniče, što si me toliko godina pratio. Često sam puta tebe zaboravio, a ti si uvijek na mene mislio. A tko zna, nije li mi smrt već pred vratima? Vodi me, moj anđele čuvaru, uskom stazom ovoga života i ne ostavi me dok ne dođem u nebesku domovinu.

Advent

Visom leteć – pjesma


1. Padaj s neba, roso sveta, padaj s rajske visine! Vapijahu starog svijeta duše čiste pravedne. Otvori se, zemljo mila, da iz plodnog tvoga krila u taj sretan, blažen čas svemu svijetu nikne spas.

2. Već se bliži vrijeme blago, već se bliži onaj čas kad će izić Sunce drago, svanut svemu svijetu spas. Svani, dane, i noć skrati, sini sunce, i povrati Bogu čast na visini, svijetu mir na nizini.

3. Svjetlo Božje, daru lijepi siđi s Božjeg krila dol’, Um prosvijetli, volju krijepi, liječi duše tešku bol. Jači u nas vjeru svetu, koju Isus donije svijetu, Svaki da to djeluje, što u srcu vjeruje.

4. Sve na svijetu, Bože blagi, dare ti prikazuje, Primi i taj dar predragi koji puk tvoj žrtvuje: Pod prilikom kruha, vina krv i tijelo tvoga Sina, Neizmjerne cijene dar, stavlja tebi na oltar.

5. Složi glas svoj, dušo moja, sa nebeskim četama, Pjevajte mu, usta moja, koji je nad zvijezdama! Sve što bješe i sve što je, sve je puno slave tvoje, Sve te diči i slavi, Oče vječne Ljubavi!